ਵਾਰੰਟੀ

ਲੇਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 1 (ਇੱਕ) ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ)।